Tuosta Santen hiusväristä: Kokeilin 2 kertaa ja molemmilla kerroilla siitä tuli kuivaa &qulu;oantaa&qtot; joka ei imeytynyt hiuksiin. Kamalaa =D.Ostin valurautapannun Chez Mariukselta. Muuten ihana mutta sen kanssa vaan pitää olla tarkkana ettei ruostu. Vaikka luulin laittaneeni kuivana pöydälle pohjaan tuli jo toiseen kertaan ruostetta. Lähti kyllä öljyllä pois mutta pohja ei ole enää musta niistä kohdista.

Last-modified: 2017-05-16 (火) 03:28:19
トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS